Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.01.16 - PS 10/16 Verdal Grill AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/6315 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.01.2016 10/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Verdal Grill AS, org.nr. 915 718 388, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 som omsøkt. Bevillingen gis ut bevillingsperioden til 30.06.16.
   
 2. Abdul Hassan Mohammadi godkjennes som bevillingens styrer. Daud Qasimi godkjennes under forutsetning av godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven. Bevillingen trår ikke i kraft før dette er på plass.
   
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Mandag – torsdag + søndag: fra kl. 09.00 til kl. 24.00
  Fredag og lørdag: fra kl. 09.00 til kl. 02.00.
   

Vedlegg:  
Søknad med vedlegg.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Verdal Grill AS, org. nr. 915 718 388, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkohol i gruppe 1 ved Verdal Grill, Nordgata 22, 7650 Verdal.

Det har til opplysning vært skjenkebevilling i disse lokalene tidligere da ved Torvet Grill AS.
Verdal Grill AS driver på tidligere eiers bevilling fram til søknaden er behandlet av formannskapet.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 29.09.15 uttalt følgende:
«Politiet har ikke noe å innvende mot at Abdul Hassan Mohammadi, f. 02.09.91 innsettes som skjenkestyrer med Daud Qasimi, f. 12.01.93 som stedfortreder.
Det forutsettes at styrer eller stedfortreder er til stede når det skjenkes.»

Når det gjelder politiets uttalelse om at styrer eller stedfortreder er til stede når det skjenkes står det følgende i alkohollovens pgf 1-7c – kommentarutgaven:
«Det stilles ikke krav til at styreren eller stedfortrederen skal være fysisk til stede på salgs- eller skjenkestedet til enhver tid. Disse har likevel ansvaret for at utøvelsen av bevillingen er forsvarlig også når de ikke er til stede. I og med at styreren skal ha det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen, må det som hovedregel kunne kreves at styreren arbeider fulltid ved stedet. Kravet til stillingsbrøk må imidlertid vurderes ut fra virksomhetens type og omfang.»

NAV Verdal har i brev datert 15.01.16 uttalt følgende:
«Vi viser til oversendte søknad om skjenkebevilling for Verdal Grill AS. NAV Verdal har ingen innvendinger mot at bevilling innvilges i henhold til søknad under forutsetning av at skjenkestyrer og stedfortreder dokumenterer bestått prøve i alkohollovgivningen.»

Det har til opplysning vært skjenkebevilling i disse lokalene tidligere, da ved Torvet Grill AS.

Rådmannen vil ut i fra ovenstående tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Verdal Grill AS, med Abdul Hassan Mohammadi og Daud Qasimi som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Dette forutsetter bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for Daud Qasimi.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.01.2016 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS