Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.01.16 - PS 11/16 Verdal Grill AS - Skjenkekontroll 30.12.15 - prikktildeling

Saksbehandler: Line  Therese Ertsås

Arkivref : 2016/288 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.01.2016 11/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal Grill AS tildeles 1 prikk for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-4.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.
 

Vedlegg:  

  1. Kontrollrapport.
  2. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nokas har i brev datert 4. januar 2016 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Verdal Grill AS:
«På det ene stedet ble det kl. 0010 observert en mann ca 22 år 180 høy med lys dongeribukse, blå rutet skjorte som gikk ut på gata med et halvfullt 0,5 l plastikk øl beger. Ansatt gikk etter og stoppet mannen ved bilen som han var med som sto parkert rett utenfor til høyre for inngangen og sa at han ikke kunne ha med ølen sin, mannen tok da to store slurker før han ga i fra seg øl begeret til den ansatte. Kontrollør 2235 var inne i lokalet når mannen gikk ut, kontrollør fulgte etter ut. Kontrollør 444 satt i bilen utenfor og så det hele. Ansatt sa etterpå til kontrollør 2235 at det var vanskelig å følge med om gjester tok med øl ut.»

Dette er et brudd på forskrift til alkoholloven § 4-4 der det står:
«Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet.»

Jfr. forskrift til alkoholloven § 10-3 er det rapporterte bruddet i skjenkekontrollen en overtredelse som medfører tildeling av 1 prikk.

Bevillingshaver Verdal Grill AS er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om dette og gitt mulighet til å uttale seg innen 21. januar 2016. Det har innen fristen ikke kommet inn noen uttalelse fra Verdal Grill AS.

Verdal Grill AS driver til opplysning på tidligere eiers bevilling fram til deres søknad blir behandlet, jfr. Alkohollovens § 10-1.

Klageadgang
Jfr. forskrift til alkoholloven § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildeling av prikker inngår som grunnlag.

Vurdering:
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket, skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkoholloven § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Den tildelte prikken gjelder i 2 år fra hendelsen, dvs fra 30.12.15.

Rådmannen legger til grunn at kontrollørene observerte at en gjest forlot skjenkelokalet med et ølbeger og tilrår med dette at formannskapet tildeler Verdal Grill AS en prikk for brudd på alkoholforskriftens § 4-4. Tildelingen gjelder fra 30.12.15 til 30.12.17.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.01.2016 12:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS