Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.02.16 - PS 19/16 Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2015

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/1878 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.02.2016 19/16

 

Rådmannens forlag til vedtak:
Årsrapport 2015 tas til orientering.

Vedlegg:
Årsrapport 2015 fra Nokas

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nokas har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til avtalt program med sekretariat (rådmannen). Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er prisverdig at Nokas fortsatt har en åpen dialog med ekspeditører og ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutinene for salg og skjenking av alkoholholdig drikke.

Det vises for øvrig til rapporten.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2016 11:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS