Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.05.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 09.05.2016
Tid           : 17:00 - OBS! Merk tidspunkt!
Til stede   : 

 
  

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 47/16 Godkjenning av møteprokoll 03.05.2016 Protokoll
PS 48/16 Kommunereformen - intensjonsavtale til folkeavstemming Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 09.05.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 047/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.05.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 3. mai 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 3. mai 2016 godkjennes. 
    

 

PS 048/16 Kommunereformen - intensjonsavtale til folkeavstemming  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  

 1. Framforhandlet intensjonsavtale legges fram for rådgivende folkeavstemming i Verdal kommune.
   
 2. Rådgivende folkeavstemming avholdes 6. juni 2016.
   
 3. Ordinær forhåndsstemming på servicekontoret i perioden 19. mai til og med 3.juni. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.
   
 4. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinære forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. Brevstemmer mottas fra 19. mai t.o.m. valgdagen kl 20.00. På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene.
   '
 5. Bestemmelsene i PS 11/16 gjelder for øvrig.
   

   
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 10.05.2016 07:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS