Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.05.16 - PS 54/16 Godtgjøring i forbindelse med folkeavstemming 6. juni 2016

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2013/3596 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.05.2016 54/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til formannskapssmøter gis ingen godtgjøring.
  2. For møter ellers i valgstyret ytes en godtgjøring på kr 400,- pr møte.
  3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,- pr person.
  4. Formannskapet fastsetter godtgjøring til stemmestyrets medlemmer og leder til kr 800,- pr dag. For disse ytes i tillegg erstatning for tap i arbeidsinntekt i henhold til reglement.
  5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1200.1028 Godtgjøring prosjektkode folkeavstemming.
     

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Saken gjelder fastsettelse av godtgjøring til valgstyrets medlemmer for møter i valgstyret og fastsettelse av godtgjøring til tellemannskap og stemmestyremedlemmer ved folkeavstemming kommunereformen.

Rådmann vil tilrå at det for møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapssmøter ikke ytes særskilt godtgjøring. For møter ellers i valgstyret gis møtegodtgjøring på kr 400,- pr. møte. Videre vil rådmannen tilrå at godtgjøringen til tellemannskaper fastsettes til kr 800,- pr teller. Det samme beløp tilrås til medlemmer i stemmestyrene. For disse ytes i tillegg evt. erstatning for tap i arbeidsinntekt etter gjeldende regulativ.

Dette er samme satser som ble brukt under kommunestyrevalget 2015.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.05.2016 11:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS