Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.06.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 09.06.2016
Tid           : 09:00 - 11:10
Til stede   : 9 representanter

 
 
  

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 60/16 Godkjenning av møteprokoll 26.05.2016 Protokoll
PS 61/16 Tilstandsrapport grunnskolen 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 62/16 Deltakelse i Husbanken region Midt-Norges boligsosiale programarbeid 2016 - 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 63/16 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 64/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 09.06.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 060/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26.05.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 26.05.16 godkjennes.
      

  

PS 061/16 Tilstandsrapport grunnskolen 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling som enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2015 tas til orientering. 

 
 

PS 062/16 Deltakelse i Husbanken region Midt-Norges boligsosiale programarbeid 2016 - 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Verdal kommune gir sin tilslutning til deltakelse i Husbanken region Midt-Norges boligsosiale programkommunearbeid 2016 – 2020. 

  
 

PS 063/16 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2016

BEHANDLING: 
Rådmannen forlot møtet under behandling av denne saken.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Protokoll ble utdelt i møtet.

Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.16.  

 
 


PS 064/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.06.2016

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

  • Sak om kommunereformen og hva Verdal kommune skal melde til fylkesmannen som sin beslutning vil bli utsendt til formannskapet i morgen.
  • Mye jobb i forbindelse med gjennomføring av folkeavstemmingen.
     

  
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 10.06.2016 12:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS