Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.06.16 - PS 69/16 Fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 01.07.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/880 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.06.2016 69/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Coop Midt-Norge SA, org.nr. 938 786 054
  Coop Midt-Norge SA gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved følgende avdelinger:
  Coop Extra Verdal
  Coop Mega Verdal
  Coop Marked Vuku
  Coop Prix Ørmelen
  Coop Prix Vinne
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
   
  Formannskapet godkjenner som :
  Bevillingsinnehaver: Coop Midt- Norge v/Torbjørn Skei.
   
  Styrere og stedfortredere:
   
  Coop Extra Verdal.
  Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg.
  Stedfortreder for styreren: Hege Solli.
   
  Coop Mega Verdal
  Styrer for salgsbevillingen: Jan Kåre Johansen (ny)
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen: Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren: Berit Gomo
   
  Coop Prix Ørmelen
  Styrer for salgsbevillingen: Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren: Tove Flyum
   
  Coop Prix Vinne
  Styrer for salgsbevillingen: Rune Storstad
  Stedfortreder for styreren: Hanne Lundgren
   
 2. Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223 v/daglig leder Glenn Pettersen
  Bunnpris Verdal AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen.
  Styrer for salgsbevillingen: Glenn Pettersen.
  Stedfortreder for styreren: Marthe Matberg (ny)
   
 3. NG Meny Midt-Norge AS, org.nr. 989 917 692
  NG Meny Verdal gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: NG Meny Midt-Norge AS.
  Styrer for bevillingen: Hanne Hallem.
  Stedfortreder for styrer: Kristin Reistad Reinås.
   
 4. Rema 1000 Verdal Maren Høgsnes AS – org. nr. 916 535 473
  Maren Høgsnes AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 01. 07.2016 – 30.06.2020
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Rema 1000 Verdal Maren Høgsnes AS
  Styrer for salgsbevillingen: Maren Høgsnes.
  Stedfortreder for styreren: Stian Thorsen.
   
 5. Campia Verdal AS, org.nr. 915 128 718
  Campia Verdal AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Bunnpris Øra.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingshaver: Campia Verdal AS.
  Styrer for bevillingen: Heidi Helene Bakk.
  Stedfortreder for bevillingen: Trine Karin Fjerdingen. 
   

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Rådmannens brev datert 04.02.16 om fornyelse av salgsbevilling.
 2. Søknader om fornyelse av salgsbevilling.
 3. Oversendelsesbrev til Lensmannen i Verdal og NAV Verdal
 4. Uttalelser fra Lensmannen i Verdal og NAV Verdal.. 
   

Klageadgang: 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans etter alkoholloven.

Saksopplysninger: 
Bevillingsperioden for salg av alkoholholdig drikk utløper 30.06.2016. Følgende salgssteder har søkt om fornyelse av sine bevillinger for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1:

 1. Coop Midt-Norge SA, org.nr. 938 786 054
  Salgsvirksomheten drives av Coop Midt-Norge SA
  Styrets leder: Lisbeth Bull Husby.
  Daglig leder: Torbjørn Skei.
  Bevillingsinnehaver Coop Midt-Norge SA.
   
  De har søkt om fornyelse av salgsbevilling ved følgende salgssteder:
   
  Coop Extra Verdal
  Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg.
  Stedfortreder for styreren: Hege Solli.
   
  Coop Mega Verdal
  Styrer for salgsbevillingen: Jan Kåre Johansen
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen: Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren: Berit Gomo
   
  Coop Prix Ørmelen
  Styrer for salgsbevillingen: Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren: Tove Flyum
   
  Coop Prix Vinne
  Styrer for salgsbevillingen: Rune Storstad
  Stedfortreder for styreren: Hanne Lundgren
   
 2. Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223
  Salgsvirksomheten drives av Bunnspris Verdal AS, som eies av IK Lykke AS.
  Styrets leder: Trond Lykke.
  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen.
  Styrer for salgsbevillingen: Glenn Pettersen.
  Stedfortreder for styreren: Marthe Matberg.
   
 3. NG Meny Midt-Norge AS, org.nr. 989 917 692
  Salgsvirksomheten drives av NG Meny Midt-Norge AS.
  Styrets leder: Vegard Kjuus.
  Daglig leder: Hans-Petter Haugen.
  Bevillingsinnehaver: NG Meny Midt-Norge AS.
  Styrer for bevillingen: Hanne Hallem.
  Stedfortreder for styrer: Kristin Reistad Reinås.
   
 4. Rema 1000 Verdal Maren Høgsnes AS – org. nr. 916 535 473
  Salgsvirksomheten drives av Maren Høgsnes AS.
  Styrets leder og daglig leder: Maren Høgsnes.
  Bevillingsinnehaver: Rema 1000 Verdal Maren Høgsnes AS
  Styrer for salgsbevillingen: Maren Høgsnes.
  Stedfortreder for styreren: Stian Thorsen
   
 5. Campia Verdal AS, org.nr. 915 128 718.
  Salgsvirksomheten drives av Campia Verdal AS.
  Styrets leder: Jonny Sørå.
  Bevillingshaver: Campia Verdal AS.
  Styrer for bevillingen: Heidi Helene Bakk.
  Stedfortreder for bevillingen: Trine Karin Fjerdingen.
   

Følgende blir behandlet som egen sak, da det er helt opp i ny bevillingsperiode:

Lars Johansen AS (Rema 1000 Boby'n) – org. nr. 916 947 704 –
Bevillingsinnehaver: Lars Johansen AS v/daglig leder Lars Johansen.
Styrer for salgsbevillingen: Lars Johansen.
Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen.

Søknadene er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Det er fra lensmannens og NAVs side intet til hinder for fornyelse av salgsbevilling på de omsøkte steder.

Rådmannen vil bemerke følgende i tilknytning til søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1:

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Rådmannen vil tilrå at samtlige søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk fornyes for 4 år og med opphør 30. juni 2020.

Salgstider ble vedtatt i egen sak i kommunestyret 25. april 2016 som sak nr. 34/16. Det ble i samme sak vedtatt følgende vilkår:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.

Salg av øl med alkoholinnhold over 2,5 volumprosent må ikke skje til noen under 18 år. Den som selger øl med alkoholinnhold over 2,5 volumprosent må ha fylt 18 år.

Styrer og stedfortreder av styrer må være over 20 år. De må i tillegg være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling og ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Alle som er oppført som styrer og stedfortreder for styrer har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.06.2016 14:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS