Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.06.16 - PS 70/16 Salgsbevilling - Vinmonopolet

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/880 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.06.2016 70/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 for bevillingsperioden 01.07.2016 – 30.06.2020. 
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger: 
AS Vinmonopolet har i søknad datert 18. desember søkt om fornyelse av sin bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 (øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent, vin og brennevin).

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen og NAV har ikke innvendinger mot at bevilling gis.

Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalgssteder fastsettes av departementet.

Åpningstiden bestemmes av alkohollovens § 3-4. Det er en forutsetning at det er tillatt å selge øl under 4,7 % i kommunen i den åpningstiden som er bestemt for AS Vinmonopolet.

Salg fra AS Vinmonopolets utsalgssteder kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Salg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften.

Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet.

Rådmannen tilrår at salgsbevillingen fornyes for bevillingsperioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.06.2016 14:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS