Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.06.16 - PS 71/16 Lars Johansen AS - søknad om salgsbevilling ved Rema 1000 Bobyn

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/3187 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.06.2016 71/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Lars Johansen AS, org.nr. 916 947 704, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 som omsøkt ved Rema 1000 Bobyn ut ny bevillingsperiode – til 30.06.2020.
  2. Formannskapet godkjenner Lars Johansen styrer for bevillingen og Jorunn Overholmen som stedfortreder for styrer.
  3. Salgstider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 som nevnt i saksopplysninger. 
     

Vedlegg: 
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Lars Johansen, org. nr. 916 947 704, søker på fastsatt skjema om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Bobyn.

Det har også tidligere vært salgsbevilling ved dette salgsstedet, men det er ny eier. Dette krever i henhold til alkohollovens § 1-10 ny søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk.

De ønsker salg innenfor kommunens maksimaltid som er:

Salgstider for bevillingsperioden 2016-2020:

Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 03.05.16 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 10.06.16 ingen merknader til søknaden.

Rådmannen tilrår ut i fra dette at Lars Johansen AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Verdal, med styrer og stedfortreder som nevnt under rådmannens tilråding.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.06.2016 14:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS