Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.06.16 - PS 72/16 Værdalsbruket AS - søknad om skjenkebevilling og serveringsbevilling ved Holmen Gård

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/2883 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.06.2016 72/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Værdalsbruket AS, org.nr. 920 082 165, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs ut ny bevillingsperiode – til 30.06.2020.
  2. Karianne Musum Sundby og Paula Berg Bjartan godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00. 
     

Vedlegg: 
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Værdalsbruket AS, org. nr. 920082 165, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Holmen Gård, Smålandsvegen 25, 7660 Vuku. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 3. juni 2016 ingen merknader.

NAV Verdal har i brev datert 10. juni 2016 ingen merknader.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Værdalsbruket AS (Holmen Gård) med Karianne Musum Sundby og Paula Berg Bjartan som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.06.2016 14:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS