Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 23.06.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 23.06.2016
Tid           : 10:50 - 11:10
Til stede   : 9 representanter.

 

Trond Selseth møtte som rådmann etter generalforsamling og eiermøte.
Før formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling og eiermøte i VekstTorget AS.
Sak 77/16 ble behandlet som siste sak   
 
 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 74/16 Godkjenning av møteprokoll 16.06.2016 Protokoll
PS 75/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 76/16 Orientering - Protokoll
PS 77/16 B-sak - Stiklestadprisen 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 78/16 Søknad om økonomisk bidrag til gjesteprogram under olsokdagene på Stiklestad 2016 Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 23.06.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Berit Gustad Nessø møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 074/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.06.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. juni 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 16. juni 2016 godkjennes.

  

PS 075/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 

 1. China Palace AS – org.nr. 998 751 039
  China Palace AS998 751 039 v/daglig leder Lu Dexiong gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: China Palace AS
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Skjenketid: Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
 2. Stiklestad Hotell AS – org.nr. 889 583 002
  Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes gis alminnelig bevilling for:
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler.
  - Hotellets overnattingsgjester fra resepsjon for konsumering på hotellrommene, i henhold til § 4.4, 7. ledd i alkoholloven.
  - Molåna
  - Stiklestadir.
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokalerUteservering – område utenfor restauranten. Avgrenset av grusveg.
  - Stiklestadir
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til sluttede selskaper i:
  - Molånas lokaler
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:
  - Bord og benker utenfor kultursenteret og med inngang til borggård – fysisk merket med grusveg.
  - Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område, (amfiinngang).
  - Skjenking til sluttede lag på middelaldertunet
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:
  - Hærmannshuset
  - Vegvokterboligen
  - Husmannsplassen
  - Almåsstuggu
  - Moxneslåna
  - Kongsstuggu
  - Gjersinghuset
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes
  Skjenkestyrer: Sina Anfinnes.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Solveig Indahl.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4.4, 7. ledd).
 3. Siciliana Restaurant AS – org.nr. 912 579 964
  Siciliana Restaurant AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området på framsiden ved hovedinngang.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siciliana Restaurant AS
  Skjenkestyrer: Necati Tavukcu.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ibrahim Balci.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00
 4. Stiklestad Golfklubb– org. nr. 979 912 323
  Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Golfklubb
  Skjenkestyrer: Tore Halvorsen
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Leif Sollund
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
 5. Verdal Hotell AS – org.nr. 911 769 956
  Verdal Hotell AS, org.nr. 911 769 956, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i hotellets lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell AS.
  Skjenkestyrer: Kari Lerberg.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Else Mari Toresen.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketidene, jfr. Alkohollovens § 4.4, 7. ledd.
 6. Pook Thaimat AS – org. nr. 977 363 280
  Pook Thaimat v/daglig leder Soladda S. Kulstad gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i restaurantens lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på avgrenset området utenfor lokalet.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Pook Thaimat AS v/Soladda S. Kulstad.
  Skjenkestyrer: Soladda S. Kulstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Bård Kulstad.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 11.00 til kl. 24.00.
 7. Egil Brenne – org.nr. 869 256 242
  Egil Brenne gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Stene spa og kulturgård samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Egil Brenne.
  Skjenkestyrer: Egil Brenne.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Åse Stene Brenne.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 8. Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865
  Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset området utendørs.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Ørens Meieri AS
  Skjenkestyrer: Asbjørg Jakobsen.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ann Kristin Hustad. Godkjenning gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 02.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 02.00
   
  For alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 01.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 01.00
 9. T&T MAT AS, org.nr. 993 810 703 (Sandvika Fjellstue)
  T & T Mat AS, org. nr. 993 810 703, gis skjenkebevilling for sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende rom ved Sandvika Fjellstue:
  1. etasje: Salong og spisesal.
  2. etasje: Plenumsal, salong og grupperom.
  Utendørs: avgrenset området (gjerde rundt eiendommen).
   
  Bevillingen gjelder f.o.m. mandag t.o.m. torsdag
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: T&T MAT AS.
  Skjenkestyrer: Trond Nubdal
  Stedfortreder for styrer: Tone Nubdal
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 10. Siam Takeaway AS – org. nr. 912 665 755
  Siam Takeaway AS, org. nr. 912 665 755, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siam Takeaway AS.
  Skjenkestyrer: Oddleiv Aksnes.
  Stedfortreder for styrer: Hai Don Lieu.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Mandag – torsdag fra kl. 14.00 – til kl. 23.00.
  Fredag – lørdag fra kl. 14.00 – til kl. 24.00.
  Søndag fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
 11. Verdal Grill AS – org. nr. 915 718 388
  Verdal Grill AS, org.nr. 913 718 388, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 i restaurantens lokaler.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Grill AS.
  Skjenkestyrer: Abdul Hassan Mohammadi
  Stedfortreder for styrer: Daud Qasimi. Godkjenning gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Mandag-torsdag + søndag: fra kl. 09.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 09.00 til kl. 02.00.
 12. Tra Amici Ristorante AS – org. nr. 914 838 509
  Tra Amici Ristorante AS, org.nr. 914 838 509, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Tra Amici Ristorante AS.
  Skjenkestyrer: Pål Benum.
  Stedfortreder for styrer: Mari Benum.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl.13.00 til kl. 01.00.
 13. Talia Cafe og Bar AS – org. nr. 916 259 565
  Talia Cafe og Bar AS, org. nr. 916 259 565, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, inkludert kjeller. Bevillingen gjelder også på avgrenset område på fremsiden og i bakgården.
   
  Bevillingen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Talia Cafe og Bar AS.
  Skjenkestyrer: Trine Skavhaug.
  Stedfortreder for styrer: Jørgen Homlvik.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 14. Verdal Spiseri AS – org. nr. 916 844 123
  Verdal Spiseri AS, org. nr. 916 844 123, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset område på fremsiden.
   
  Bevillingen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Spiseri AS.
  Skjenkestyrer: Subhi Soleiman Merski.
  Stedfortreder for styrer: Azad Ahmad.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 02.00
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 


 
 

 

PS 076/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.06.2016

BEHANDLING: 
Ingen orienteringer.

 

PS 077/16 B-sak - Stiklestadprisen 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.06.2016

BEHANDLING: 
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

Innstilling fra innstillingskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Stiklestadprisen for 2016 tildeles NN.
  
 


PS 078/16 Søknad om økonomisk bidrag til gjesteprogram under olsokdagene på Stiklestad 2016  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Verdal kommune ser ikke at det i år er særskilte elementer i gjesteprogrammet, som tilsier at det er riktig med ekstra finansiell støtte til arrangementet. 

 

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 14.05.2021 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS