Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 23.06.16 - PS 75/16 Søknad om fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/881 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 23.06.2016 75/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. China Palace AS – org.nr. 998 751 039
  China Palace AS998 751 039 v/daglig leder Lu Dexiong gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: China Palace AS
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Skjenketid: Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
 2. Stiklestad Hotell AS – org.nr. 889 583 002
  Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes gis alminnelig bevilling for:
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler.
  - Hotellets overnattingsgjester fra resepsjon for konsumering på hotellrommene, i henhold til § 4.4, 7. ledd i alkoholloven.
  - Molåna
  - Stiklestadir.
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokalerUteservering – område utenfor restauranten. Avgrenset av grusveg.
  - Stiklestadir
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til sluttede selskaper i:
  - Molånas lokaler
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:
  - Bord og benker utenfor kultursenteret og med inngang til borggård – fysisk merket med grusveg.
  - Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område, (amfiinngang).
  - Skjenking til sluttede lag på middelaldertunet
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:
  - Hærmannshuset
  - Vegvokterboligen
  - Husmannsplassen
  - Almåsstuggu
  - Moxneslåna
  - Kongsstuggu
  - Gjersinghuset
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes
  Skjenkestyrer: Sina Anfinnes.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Solveig Indahl.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4.4, 7. ledd).
 3. Siciliana Restaurant AS – org.nr. 912 579 964
  Siciliana Restaurant AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området på framsiden ved hovedinngang.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siciliana Restaurant AS
  Skjenkestyrer: Necati Tavukcu.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ibrahim Balci.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00
 4. Stiklestad Golfklubb– org. nr. 979 912 323
  Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Golfklubb
  Skjenkestyrer: Tore Halvorsen
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Leif Sollund
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
 5. Verdal Hotell AS – org.nr. 911 769 956
  Verdal Hotell AS, org.nr. 911 769 956, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i hotellets lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell AS.
  Skjenkestyrer: Kari Lerberg.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Else Mari Toresen.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketidene, jfr. Alkohollovens § 4.4, 7. ledd.
 6. Pook Thaimat AS – org. nr. 977 363 280
  Pook Thaimat v/daglig leder Soladda S. Kulstad gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i restaurantens lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på avgrenset området utenfor lokalet.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Pook Thaimat AS v/Soladda S. Kulstad.
  Skjenkestyrer: Soladda S. Kulstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Bård Kulstad.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 11.00 til kl. 24.00.
 7. Egil Brenne – org.nr. 869 256 242
  Egil Brenne gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Stene spa og kulturgård samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Egil Brenne.
  Skjenkestyrer: Egil Brenne.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Åse Stene Brenne.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 8. Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865
  Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset området utendørs.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Ørens Meieri AS
  Skjenkestyrer: Asbjørg Jakobsen.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ann Kristin Hustad. Godkjenning gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 02.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 02.00
   
  For alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 01.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 01.00
 9. T&T MAT AS, org.nr. 993 810 703 (Sandvika Fjellstue)
  T & T Mat AS, org. nr. 993 810 703, gis skjenkebevilling for sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende rom ved Sandvika Fjellstue:
  1. etasje: Salong og spisesal.
  2. etasje: Plenumsal, salong og grupperom.
  Utendørs: avgrenset området (gjerde rundt eiendommen).
   
  Bevillingen gjelder f.o.m. mandag t.o.m. torsdag
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: T&T MAT AS.
  Skjenkestyrer: Trond Nubdal
  Stedfortreder for styrer: Tone Nubdal
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 10. Siam Takeaway AS – org. nr. 912 665 755
  Siam Takeaway AS, org. nr. 912 665 755, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siam Takeaway AS.
  Skjenkestyrer: Oddleiv Aksnes.
  Stedfortreder for styrer: Hai Don Lieu.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Mandag – torsdag fra kl. 14.00 – til kl. 23.00.
  Fredag – lørdag fra kl. 14.00 – til kl. 24.00.
  Søndag fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
 11. Verdal Grill AS – org. nr. 915 718 388
  Verdal Grill AS, org.nr. 913 718 388, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 i restaurantens lokaler.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Grill AS.
  Skjenkestyrer: Abdul Hassan Mohammadi
  Stedfortreder for styrer: Daud Qasimi. Godkjenning gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Mandag-torsdag + søndag: fra kl. 09.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 09.00 til kl. 02.00.
 12. Tra Amici Ristorante AS – org. nr. 914 838 509
  Tra Amici Ristorante AS, org.nr. 914 838 509, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Tra Amici Ristorante AS.
  Skjenkestyrer: Pål Benum.
  Stedfortreder for styrer: Mari Benum.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl.13.00 til kl. 01.00.
 13. Talia Cafe og Bar AS – org. nr. 916 259 565
  Talia Cafe og Bar AS, org. nr. 916 259 565, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, inkludert kjeller. Bevillingen gjelder også på avgrenset område på fremsiden og i bakgården.
   
  Bevillingen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Talia Cafe og Bar AS.
  Skjenkestyrer: Trine Skavhaug.
  Stedfortreder for styrer: Jørgen Homlvik.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 14. Verdal Spiseri AS – org. nr. 916 844 123
  Verdal Spiseri AS, org. nr. 916 844 123, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset område på fremsiden.
   
  Bevillingen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Spiseri AS.
  Skjenkestyrer: Subhi Soleiman Merski.
  Stedfortreder for styrer: Azad Ahmad.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 02.00
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00. 

Vedlegg: 
Ingen.. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Brev til bevillingsinnehavere om fornyelse av skjenkebevilling.
 2. Rådmannens brev til Lensmannen i Verdal og Nav om uttalelse til søknadene.
 3. Presentasjon av innbyggerundersøkelsen brukt i formannskapet 16. april 2015.
 4. Lensmannens og NAVS uttalelser.
 5. Søknader med vedlegg

Klageadgang: 
Fylkesmannen er klageadgang etter Alkoholloven.

Saksopplysninger:
Søknader om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2020.

Bevillingsperioden for skjenkebevillinger utløper 30. juni 2016. Det er mottatt søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra følgende (i tillegg til at vi legger fram noen uten ny søknad, da de nylig er gitt bevilling):

 1. China Palace AS – org.nr. 998 751 039
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet China Palace AS med Lu Dexiong som daglig leder og styreleder.
  Lu Dexiong eier selskapet 100%.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler.
  Bevillingsinnehaver: China Palace AS.
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi.
   
  Skjenketid:
  Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
 2. Stiklestad Hotell AS – org.nr. 889 583 002
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes. Selskapet Stiklestad Hotell AS eies av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, der Nord-Trøndelag fylkeskommune eier 50 % og Verdal kommune eier 50 %.
  Styreleder i Stiklestad Hotell AS er Tore Johnsen.
   
  Det søkes om følgende:
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler.
  - Hotellets overnattingsgjester fra resepsjon for konsumering på hotellrommene, i henhold til § 4.4, 7. ledd i alkoholloven.
  - Molåna
  - Stiklestadir.
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler
  - Uteservering – område utenfor restauranten. Avgrenset av grusveg.
  - Stiklestadir
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til sluttede selskaper i:
  - Molånas lokaler
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:
  - Bord og benker utenfor kultursenteret og med inngang til borggård – fysisk merket med grusveg.
  - Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område, (amfiinngang).
  - Skjenking til sluttede lag på middelaldertunet
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:
  _ Hærmannshuset
  - Vegvokterboligen
  - Husmannsplassen
  - Almåsstuggu
  - Moxneslåna
  - Kongsstuggu
  - Gjersinghuset
   
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes
  Skjenkestyrer: Sina Anfinnes.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Solveig Indahl.
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4.4, 7. ledd).
 3. Siciliana Restaurant AS – org.nr. 912 579 964
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Siciliana Restaurant AS med Ibrahim Balci som daglig leder og Necati Tavukcu som styreleder. Siciliana Restaurant AS eies av selskapet Siciliana AS, der Ibrahim Balci eier 50 % og Necati Tavukcu eier 50 %.
   
  Det søkes om følgende:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område på framsiden ved hovedinngang.
  Bevillingsinnehaver: Siciliana Restaurant AS
  Skjenkestyrer: Necati Tavukcu.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ibrahim Balci.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00
 4. Stiklestad Golfklubb– org. nr. 979 912 323
  Skjenkevirksomheten drives av Stiklestad Golfklubb, som er registrert som idrettslag. Daglig leder er Tore Halvorsen og styrets leder er Oddbjørn Sjøvold.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Golfklubb.
  Skjenkestyrer: Tore Halvorsen.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Leif Sollund.
   
  Skjenketid:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
 5. Verdal Hotell AS – org.nr. 911 769 956
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Verdal Hotell AS med Kari Lerberg som daglig leder og styreleder. Selskapet eies av Magnolia Invest AS der Kari Lerberg er 100 % eier.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i hotellets lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område utendørs.
  Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell AS.
  Skjenkestyrer: Kari Lerberg.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Else Mari Toresen.
   
  Skjenketid:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketidene, jfr. Alkohollovens § 4.4, 7. ledd.
 6. Pook Thaimat AS – org. nr. 977 363 280
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Pook Thaimat AS med Soladda S. Kulstad som daglig leder og Bård A. Kulstad som styrets leder. Selskapet eies av Soladda S. Kustad med 50 % og Bård A. Kulstad med 50 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i restaurantens lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på avgrenset området utenfor lokalet.
  Bevillingsinnehaver: Pook Thaimat AS v/Soladda S. Kulstad.
  Skjenkestyrer: Soladda S. Kulstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Bård Kulstad.
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 11.00 til kl. 24.00.
 7. Egil Brenne – org.nr. 869 256 242
  Skjenkevirksomheten drives av Egil Brenne som enkeltmannsforetak.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Stene spa og kulturgård samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet.
  Bevillingsinnehaver: Egil Brenne.
  Skjenkestyrer: Egil Brenne.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Åse Stene Brenne.
   
  Skjenketid:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 8. Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Ørens Meieri AS med Asbjørg Jakobsen som daglig leder og Knut Botngård som styrets leder. Selskapet eies av Asbjørg Jakobsen 70 % og Vegard Følstad 30 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler og på avgrenset området utendørs.
  Bevillingsinnehaver: Ørens Meieri AS
  Skjenkestyrer: Asbjørg Jakobsen.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ann Kristin Hustad.
   
  Skjenketiden:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 02.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 02.00
   
  For alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 01.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 01.00
 9. T&T MAT AS, org.nr. 993 810 703 (Sandvika Fjellstue)
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet T & T Mat AS med Kåre Haagenstad som daglig leder og Tanja Fagerholt Nydahl som styrets leder. Eiere av selskapet er: Tone Nubdal 42,29 %, Trond Nubdal 42,29 %, Inger Helene Bjøringsøy 5,14 %, Arve Nubdal 5,14 % og Monica S. Bjøringsøy med 5,14 %.
   
  Det søkes om:
  Skjenkebevilling for sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 f.o.m. mandag t.o.m. torsdag i følgende rom ved Sandvika Fjellstue:
  1. etasje: Salong og spisesal.
  2. etasje: Plenumsal, salong og grupperom.
  Utendørs: avgrenset området (gjerde rundt eiendommen).
  Bevillingsinnehaver: T&T MAT AS.
  Skjenkestyrer: Trond Nubdal.
  Stedfortreder for styrer: Tone Nubdal.
   
  Skjenketider:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 10. Siam Takeaway AS – org. nr. 912 665 755
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Siam Takeaway AS med Oddleiv Aksnes som daglig leder og styrets leder. Selskapet eies av Bunprom Aksnes med 51 % og Oddleiv Aksnes med 49 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i restaurantens lokaler og på avgrenset område utendørs.
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siam Takeaway AS.
  Skjenkestyrer: Oddleiv Aksnes.
  Stedfortreder for styrer: Hai Don Lieu.
   
  Skjenketiden:
  Mandag – torsdag fra kl. 14.00 – til kl. 23.00.
  Fredag – lørdag fra kl. 14.00 – til kl. 24.00.
  Søndag fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
 11. Verdal Grill AS – org. nr. 915 718 388
  Skjenkevirksomheten drives av Verdal Grill AS med Abdul Hassan Mohammadi som daglig leder og styrets leder. Selskapet eies av Abdul Hassan Mohammadi 100 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 i restaurantens lokaler.
  Bevillingsinnehaver: Verdal Grill AS.
  Skjenkestyrer: Abdul Hassan Mohammadi
  Stedfortreder for styrer: Daud Qasimi.
   
  Skjenketider:
  Mandag-torsdag + søndag: fra kl. 09.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 09.00 til kl. 02.00.
 12. Tra Amici Ristorante AS – org. nr. 914 838 509
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Tra Amici Ristorante AS med Maria Cristina Franco som daglig leder og Pål Benum som styrets leder. Eiere av selskapet er Maria Cristina Franco med 50 % og Giuseppe Graziano Cascio med 50 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler samt på avgrenset område utendørs.
  Bevillingsinnehaver: Tra Amici Ristorante AS.
  Skjenkestyrer: Pål Benum.
  Stedfortreder for styrer: Mari Benum.
   
  Skjenketider:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl.13.00 til kl. 01.00.
 13. Talia Cafe og Bar AS – org. nr. 916 259 565
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Talia Cafe og Bar AS med Trine Skavhaug som daglig leder og styrets leder. Eier av selskapet er Trine Skavhaug med 100 %.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, inkludert kjeller samt på avgrenset område utendørs på fremsiden og i bakgården.
  Bevillingsinnehaver: Talia Cafe og Bar AS.
  Skjenkestyrer: Trine Skavhaug.
  Stedfortreder for styrer: Jørgen Homlvik.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 14. Verdal Spiseri AS – org. nr. 916 844 123
  Skjenkevirksomheten drives av selskapet Verdal Spiseri AS, med Subhi Soleiman Merski som daglig leder og styrets leder. Eier av selskapet er Subhi Soleiman Merksi med 100%.
   
  Det søkes om:
  Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler samt utendørs på avgrenset område på fremsiden.
  Bevillingsinnehaver: Verdal Spiseri AS.
  Skjenkestyrer: Subhi Soleiman Merski.
  Stedfortreder for styrer: Azad Ahmad.
   
  Skjenketider:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 02.00
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00

 
Følgende blir behandlet som egen sak, da det er helt opp i ny bevillingsperiode:

Værdalsbruket AS (Holmen Gård) – org.nr. 920 082 165
Bevillingsinnehaver: Værdalsbruket v/daglig leder Anders Børstad.
Skjenkestyrer: Karianne Musum Sundby.
Stedfortreder for skjenkestyreren: Paula Berg Bjartan.
 
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler ved Holmen Gård:
Salen, spisestue, jaktstue, peisestue og bibliotek/tv-stue i hovedbygning
Grishuset
Storsal i driftsbygning
samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område.

Skjenketiden:
For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00

Deera Verdal AS sin søknad vil bli lagt fram til behandling etter sommerferien da det en del spørsmål som ikke er avklart. Deera Verdal AS sin bevilling gjelder da fram til nytt vedtak er fattet.

Søknadene er oversendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

NAV Verdal har i brev datert 25. april 2016 ingen innvendinger mot at søknadene innvilges.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 7. april 2016 ingen innvendinger mot at søknadene om fornyelse innvilges.

Bevillingsperioden:
Kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.

Nytt fra forrige bevillingsperiode er at kommunen kan beslutte at bevillinger ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3.
Dette kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.

Rådmann er av den oppfatning at det er en del endringer som skjer i løpet av en bevillingsperiode og vil derfor opprettholde ordningen med at det søkes om fornyelse av skjenkebevilling ved ny bevillingsperiode. Det kan videre opplyses at rådmannen har forenklet prosessen med fornyelse ved at det sendes ut ferdigutfylt skjema til bevillingshaverne der de kun kan skrive under hvis det ikke er vesentlige endringer. Dette har spart både bevillingshaver og rådmann for betydelig arbeid og forenklet prosessen.

Det kan opplyses at Verdal kommune alltid tidligere har gitt skjenkebevillingene for 4 år. Rådmannen vil derfor tilrå at skjenkebevillingene også denne gang fornyes for 4 år med opphør senest 30. juni 2020.

Vilkår for skjenkebevillinger:
Det ble i kommunestyrets møte 25. april 2016, sak 34/16 vedtatt følgende vilkår og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 01.07.2016 – 30.06.2016:

Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2016-2020 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn).

Ved enkelanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.

Den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

 • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
 • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Ut i fra dette vil rådmannen i likhet med lensmannen og NAV Verdal tilrå at ovennevnte søknader om fornyelse av skjenkebevilling imøtekommes for perioden 01.07.2016 – 30.06.2020.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 12:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS