Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.08.16 - PS 85/16 Tronn Røtvoll - søknad om fritak fra politiske verv

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/5608 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.08.2016 85/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tronn Røtvoll om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden:
   

Vedlegg: 
Brev fra forum for kontroll og tilsyn ad valg av kontrollutvalg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Tronn Røtvoll søker i epost datert 20. juni 2016 om fritak fra politiske verv begrunnet i familiære forhold.

Tronn Røtvoll er innvalgt på fellesliste for AP/H/KRF i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslista AP/SP/KRF:

Medlemmer:

 1. Astrid Tromsdal (AP)
 2. Kristin Johanne Hildrum (AP)
 3. Tronn Røtvoll (H)
   

Varamedlemmer:

 1. Jon Sellæg (AP)
 2. Knut Johansson (AP)
 3. Inga Astrid Hildrum (AP)
   

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmann vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2015-2019 imøtekommes.

Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på nytt medlem i kontrollutvalget.

Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene og til valgbarhetsregler for kontrollutvalg – vedlegg.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.08.2016 11:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS