Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 01.09.16 - PS 89/16 Lydhagen AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/3582- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 01.09.2016 89/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  • Lydhagen AS, org.nr. 989 585 444, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt i studioets lokaler og på avgrenset område utendørs ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20.
  • Tone E. Waade og Ole Martin Michelsen godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  • Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00.
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Lydhagen AS, org. nr. 989 585 444, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Lydhagen studio, Volhaugvegen 448, 7655 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 24.05.16 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 10.06.16 ingen merknader til søknaden.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Lydhagen AS, med Tony E. Waade og Ole Martin Michelsen som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2020.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.08.2016 11:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS