Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 29.09.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 29.09.2016
Tid           : 09:00 - 11:05 
Til stede   : 9 representanter

 

Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering::

 • Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 
   

 
 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 104/16 Godkjenning av møteprokoll 15.09.2016 Protokoll
PS 105/16 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 Saksframlegg Protokoll
PS 106/16 Deera Verdal AS - søknad om skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 107/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 29.09.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 104/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.09.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 15. september 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 15. september 2016 godkjennes.
          

  

PS 105/16 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.09.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
           
INNSTILLING:  
Kommunestyret oppnevner følgende som faste møtefullmektiger for Verdal forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020:

 1. Steinar Ravlo
 2. Einar Klevmo
 3. Anne Grete Wold Olsen 
   

 
   

PS 106/16 Deera Verdal AS - søknad om skjenkebevilling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.09.2016

BEHANDLING: 
Uttalelse fra nabo og NAV ble utdelt

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.
    
VEDTAK:  

 1. Deera Verdal AS, org.nr. 912 413 640, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
 2. Ole Martin Michelsen og Man Dihn Viet godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til. kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
   


   
    

PS 107/16 Orientering  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.09.2016

BEHANDLING: 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

 • Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal.

Rådmannen orienterte om:

 • Fornyet avtale med helsedirektoratet om at Verdal frisklivssentral skal ha regional rolle og være behjelpelig på utviklingssiden til andre frisklivssentraler.
 • Evaluering av relasjon og måten vi driver boligforvaltning på – med Verdal boligselskap.
   

Det ble diskutert rundt verbalpunkt i økonomiplan 2016-2019 Innbyggerdialog
Hvordan ønsker formannskapet å gjennomføre dette vedtaket:

 • Det er en fordel for innbyggere og formannskapet at det av og til avvikles møter andre steder enn på Rådhuset. Målet er ett på våren og ett på høsten. Forslag til håndtering: Det annonseres at formannskapet avvikles for eksempel på Garnes skole – lag og foreninger som tilhører den skolekretsen inviteres til en dialogdel i starten av møtet. Del to av møtet blir avvikling av formannskapsmøte. Siste del av møtet blir å besøke feks et anlegg som ligger i den kretsen – i Garnes tilfelle: Kvernmo motoranlegg. Plan for at alle områder i kommunen vil bli besøkt i valgperioden (4 år).
  Medlemmene sluttet seg til dette 
   

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 14.10.2016 08:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS