Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 29.09.16 - PS 106/16 Deera Verdal AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/5632 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.09.2016 106/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Deera Verdal AS, org.nr. 912 413 640, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
  2. Ole Martin Michelsen og Man Dihn Viet godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
    Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 : fra kl. 08.00 til. kl. 02.00.
    Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Vedlegg:
Søknad med vedlegg
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Deera Verdal AS, org.nr. 912 413 640, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Deera Verdal, Nordgata 3, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset området utendørs. Det har til opplysning tidligere også vært bevilling ved denne adressen, men 100 % av aksjene er nå solgt til ny eier. Dette krever i henhold til alkohollovens § 1-10 ny søknad om skjenkebevilling. Overdragelsen fremgår av bedriftens egen aksjebok, men er enda ikke registrert i Brønnøysundregistrene.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 5. september 2016 ingen merknader til søknaden.

Uttalelse fra NAV Verdal vil bli utlagt i møtet.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Deera Verdal AS, med Ole Martin Michelsen og Man Dihn Viet som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2020.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 13:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS