Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.10.16 - PS 115/16 Møteplan 2017 - Verdal kommune

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/7057 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.10.2016 115/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2017 vedtas.
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00. 
     

Vedlegg: 
Forslag til møteplan 2017
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som regel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og onsdag for komite mennesker og livskvalitet.

I forbindelse med avvikling av stortingsvalg og sametingsvalg 2017 vil det bli avviklet møter i valgstyret ved behov. Disse legges, så langt det er mulig, i forbindelse med formannskapets møter.

Møteplan legges med dette fram til behandling.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.10.2016 08:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS