Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.01.17- PS 5/17 B-sak. Oppnevning i kommunale verv etter Ann-Maj Hovdahl Holmli

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/9216 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.01.2017 5/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
  
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Ann-Maj Hovdahl Holmli
, varamedlem i kommunestyret for Høyre, gikk bort før jul.

Ann-Maj Hovdahl Holmli var for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem for AP/H/KRF i følgende utvalg:

 • Medlem og nestleder i skatteutvalget.
 • Medlem i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt.
   

Og vara til følgende utvalg:

 • 1. vara i samkommunestyret
 • 6. vara komite plan og samfunn.
   

Ann-Maj Hovdahl Holmli var innvalgt på fellesliste AP/H/KRF som har følgende medlemmer og varamedlemmer i de aktuelle utvalgene:

Skatteutvalget:
Medlemmer:

 1. Håkon Lyngsmo, leder (AP)
 2. Geir Singstad (AP)
 3. Ann-Maj Hovdahl Holmli, nestleder (H)
   

Varamedlemmer:

 1. Bjørn Holmli (AP)
 2. Torunn Rotmo (AP)
 3. Torill Elverum (AP)
   

Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt:
Medlemmer:

 • Brit Kverkild (AP)
 • Jøran Zakariassen, leder (AP)
 • Ann-Maj Hovdahl Holmli (H)

Varamedlemmer:

 1. Håkon Lyngsmo (AP)
 2. Oddbjørg Grønn (H)
 3. Jonny Myhre (KRF)
   

Samkommunestyret:
Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Berit Gustad Nessø (AP
 4. Tor Martin Nordtømme (AP)
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF)
   

Varamedlemmer:

 1. Ann-Maj Hovdahl Holmli (H)
 2. Ove Morten Haugan (AP)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Arild K. Pedersen (AP)
 5. Bjørn Holmli (AP)
 6. Torill Elverum (AP)
 7. Fatima Almanea (AP)
   

Komite plan og samfunn:
Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan, leder (AP)
 2. Oddleiv Aksnes, nestleder (H)
 3. Jorunn Dahling (AP)
 4. Fatima Almanea (AP)
 5. Torbjørn Sellæg (H)
   

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Arild Stenberg (AP)
 3. Inger Åse L. Evenmo (AP)
 4. Jøran Zakariassen (AP)
 5. Siv Engelin (AP)
 6. Ann-Maj Hovdahl Holmli (H)
 7. Kristoffer L. Nicolaysen (AP)
   

Felleslista AP/H/KRF bes i møte fremme forslag på medlemmer/varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Det må tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.01.2017 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS