Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.01.17 - PS 006/17 Verdal Hotell Drift AS - søknad om skjenkebevilling ved Verdal Hotell

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/8852 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.01.2017 6/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Verdal Hotell drift AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
 2. Göran Hall og Cecilie Hall godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik innendørs:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01.00.
  og slik utendørs:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 23.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 23.00
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd. 
   

Vedlegg: 
Søknad med vedlegg
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal Hotell Drift AS, org.nr. 917 655 219, søker på fastsatt skjema om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Verdal Hotell, Jernbanegata 13, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs i tillegg til hotellrom.

For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i Alkohollovens § 4-4, 7. ledd.

Det har til opplysning tidligere også vært bevilling ved denne adressen, men det er nå ny driver. Dette krever i henhold til alkohollovens § 1-10 ny søknad om skjenkebevilling.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 21.12.16 ingen merknader.

NAV Verdal har i brev datert 20.12.16 ingen merknader mot at bevilling blir gitt under forutsetning av at nødvendig dokumentasjon foreligger.

Både styrer og stedfortreder for styrer har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Rådmann vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Verdal Hotell Drift AS, med henholdsvis Göran Hall og Cecilie Hall som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.01.2017 13:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS