Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.01.17 - PS 009/17 Debatthefte KS spør - uttalelse fra Verdal kommune til mellomoppgjøret 2017

Saksbehandler: Vidar Solheim

Arkivref : 2017/89 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.01.2017 9/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune har følgende svar på Debatthefte KS spør:

Spørsmål Forslag til svar fra Verdal kommune
Mellomoppgjøret 2017
Hvordan kan en eventuell endret
disponibel ramme brukes til å justere
den lokale potten?
Ved en eventuell økning av potten ut over
0,9 % vil kommunen prioritere økningen til
lokale behov f eks ved rekrutteringsproblematikk. 
Hovedavtalen
Ser kommunen/fylkeskommunen behov
for endringer i Hovedavtalen?
I så fall – hvilke endringer? 
Kommunen ser ikke behov for endringer i hovedavtalen.
Særavtalene
Se kommunen/fylkeskommunen behov
for særskilte endringer i særavtalene
som har utløp i 2017?
I så fall – hvilke endringer? 
Arbeidstidsavtale undervisningspersonell
Bør absolutt styres sentralt i den enkelte kommune og
ikke delegeres den enkelte rektor.

Særavtalen for barnehager og SFO
Ingen forslag til endring.

Kommunelegeavtalen
Ingen forslag til endring. 

Inkludering
Hva kan bidra til at flere personer, som i dag
står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære
stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 

Kommunen trenger hjemmel/virkemidler for å
særbehandle grupper som står utenfor arbeidslivet,
slik at de gis mulighet for å få praksis 
Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkes-
kommuner som arbeidsgivere god og hensikts-
messig bistand, slik at flere kommer i jobb? 
Lønn og tilretteleggingstilskudd for å kunne gi
praksismulighet til arbeidsgiver. Tilby f eks
språkopplæring og videreopplæring, øke kompetansen 


Vedlegg:
Debatthefte – KS spør
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler på hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS.

KS Nord-Trøndelag har bedt om uttalelse fra medlemmene innen 10. februar 2017 på følgende spørsmål fra debatthefte 2017:

  1. Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten?
  2. Se kommunen/fylkeskommunen behov for endringer i Hovedavtalen?
    I så fall – hvilke endringer?
  3. Se kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017?
  4. Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?
  5. Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb?

Arbeidsutvalget til personalledernettverket for kommunene i Nord-Trøndelag, en rådmann og en fra KS v/adm, sammenfatter kommunenes innspill.

Vurdering:
Rådmannen har ved gjennomgang av debattheftet følgende forslag til besvarelse:

Spørsmål Forslag til svar fra Verdal kommune
Mellomoppgjøret 2017
Hvordan kan en eventuell endret 
disponibel ramme brukes til å justere 
den lokale potten?
Ved en eventuell økning av potten ut over 
0,9 % vil kommunen prioritere økningen til 
lokale behov f eks ved rekrutteringsproblematikk. 
Hovedavtalen
Ser kommunen/fylkeskommunen behov 
for endringer i Hovedavtalen?
I så fall – hvilke endringer? 
Kommunen ser ikke behov for endringer i hovedavtalen.
Særavtalene
Se kommunen/fylkeskommunen behov 
for særskilte endringer i særavtalene 
som har utløp i 2017?
I så fall – hvilke endringer? 
Arbeidstidsavtale undervisningspersonell
Bør absolutt styres sentralt i den enkelte kommune og 
ikke delegeres den enkelte rektor.

Særavtalen for barnehager og SFO
Ingen forslag til endring.

Kommunelegeavtalen
Ingen forslag til endring. 

Inkludering
Hva kan bidra til at flere personer, som i dag 
står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære 
stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 

Kommunen trenger hjemmel/virkemidler for å 
særbehandle grupper som står utenfor arbeidslivet, 
slik at de gis mulighet for å få praksis 
Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkes-
kommuner som arbeidsgivere god og hensikts-
messig bistand, slik at flere kommer i jobb? 
Lønn og tilretteleggingstilskudd for å kunne gi 
praksismulighet til arbeidsgiver. Tilby f eks 
språkopplæring og videreopplæring, øke kompetansen 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.01.2017 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS