Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.17 - PS 19/17 Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2016

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/712 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2017 19/17

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2016 tas til orientering.   
 
Vedlegg: 
Årsrapport 2016 fra Nokas

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nokas har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m i henhold til avtalt program med sekretariat (rådmannen). Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er prisverdig at Nokas har en åpen dialog med ekspeditører og ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a., kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutinene for salg og skjenking av alkoholholdig drikke.

Det vises for øvrig til rapporten.

 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.02.2017 15:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS