Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.17 - PS 20/17 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag Tingrett - Dag Einar Innhaug

Saksbehandler: Inger Storstad

Arkivref : 2017/762 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2017 20/17
Kommunestyret 27.02.2017  

 

 

Rådmannens innstilling:
Dag Einar Innhaug innvilges fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag tingrett for resten av perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.   
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Dag Einar Innhaug ble oppnevnt som meddommer i Inntrøndelag tingrett, utvalg menn, under k-sak 55/16.
Av personlige grunner søker han nå om fritak for resten av perioden 2017-2020.

Domstolloven § 74 sier følgende:
En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.

Videre står følgende i § 76, andre ledd:
Den som er kommet i en situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg slettet fra utvalget.

Det skal ikke automatisk foretas suppleringsvalg.

Vurdering:
Søknaden oppfyller de krav loven setter om fritaksgrunn.

 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.02.2017 15:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS