Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.17 - PS 22/17 Tor-Petter Abelsen - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 01.03.17 - 30.06.17

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/1145 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2017 22/17
Kommunestyret 27.02.2017  

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tor-Petter Abelsen om permisjon fra folkevalgte verv fra 01.03.17 til 30.06.17.
 2. Helena Kruken Ulvin rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30.06.17.
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til 30.06.17:
  Ny 1. vara i komite plan og samfunn fram til 30.06.17:
  2. vara i kommunalt klageorgan fram til 30.06.17:
  3. vara utmarksnemnda fram til 30.06.17:
   

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Tor-Petter Abelsen søker i epost datert 10. februar 2017 om permisjon fra folkevalgte verv fra 01.03.17 til 30.06.17 grunnet helsemessige årsaker. Søknaden gjelder ikke samkommunestyret.

Tor-Petter Abelsen er innvalgt for Kristelig Folkeparti i kommunestyret og på fellesliste AP/H/KRF i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret, komite plan og samfunn, kommunalt klageorgan og utmarksnemnda.

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslista AP/H/KRF:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Ove Morten Haugan m(AP)
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 
   

Varamedlemmer:

 1. Charlotte F. Aakerhus (H)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Berit G. Nessø (AP)
 5. Torill Elverum (AP)
 6. Einar A. Tromsdal (AP)
 7. Tor Martin Nordtømme (AP)
   

Komite plan og samfunn har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslista AP/H/KRF:

Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan, leder (AP)
 2. Oddleiv Aksnes, nestleder (H)
 3. Jorunn Dahling (AP)
 4. Fatima Almanea (AP)
 5. Torbjørn Sellæg (H) 
   

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Arild Stenberg (AP)
 3. Inger Åse L. Evenmo (AP)
 4. Jøran Zakariassen (AP)
 5. Siv Engelin (AP)
 6. Lotte H. Kjesbu (H)
 7. Kristoffer L. Nicolaysen (AP)
   

Kommunalt klageorgan har følgende medlemmer og personlige varamedlemmer fra felleslista AP/H/KRF:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen, leder (AP)
 2. Silje Sjøvold, nestleder (H)
 3. Trine Reitan (AP) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP)
 2. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 3. Berit G. Nessø (AP)
   

Utmarksnemnda har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslista AP/H/KRF:

Medlemmer:

 1. Oddleiv Aksnes, leder (H)
 2. Arild Stenberg, nestleder (AP)
 3. Inger Åse L. Evenmo (AP) 
   

Varamedlemmer:

 1. Siv Engelin (AP)
 2. Kristoffer Nicolaysen (AP)
 3. Tor-Petter Abelsen (KRF)
   

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknad om permisjon fram til 30. juni 2017 imøtekommes.

Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret og nytt varamedlem i komite plan og samfunn, kommunalt klageorgan og utmarksnemnda.

Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.02.2017 08:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS