Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.18 - PS 20/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 01.02.18

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.2017 140/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 01.02.18):

HøringDepartementFrist
Høring om endring av forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere  Kulturdepartementet   14.03.2018
Høring av to utredningsrapporter om dagligvaresektoren  Nærings- og fiskeridepartementet  15.03.2018
Høring av endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  Kunnskapsdepartementet 03.04.2018
Høring - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av postloven  Samferdselsdepartementet   06.04.2018
Høring av NOU 2017: 17 På ein søndag?  Kulturdepartementet   25.04.2018
Høyring - alternative tiltak for å auke fisket etter reker med trål i Barentshavet  Nærings- og fiskeridepartementet  27.04.2018
Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i for-bindelse med asylsaksbehandling Justis- og beredskapsdepartementet 30.04.2018
Høring - forordning om pengemarkedsfond  Finansdepartementet  30.04.2018
Høring av rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører Nærings- og fiskeridepartementet  02.05.2018
Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren Finansdepartementet  02.05.2018

 
Vurdering:
 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.02.2018 14:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS