Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.18 - PS 19/18 Årsrapport 2017 - salgs- og skjenkekontrollen

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4789 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2018 19/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Årsrapport for 2017 tas til orientering.

Vedlegg: 
Årsrapport 2017 fra Nokas.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
Nokas har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m i henhold til avtalt program med sekretariat (rådmannen). Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er prisverdig at Nokas har en åpen dialog med ekspeditører og ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a., kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutinene for salg og skjenking av alkoholholdig drikke.

Det er i forbindelse med avvik meldt i kontrollrapporter lagt fram saker til formannskapet for tildeling av prikker. I tillegg er det sendt brev til salgssteder som ikke har bedt om legitimasjon ved salg av øl, med opplysning av deres plikt til å be om legitimasjon

Det vises for øvrig til rapportentak.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.02.2018 14:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS