Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.05.18- PS 50/18 TW Handel AS - søknad om salgsbevilling for øl ved Rema 1000 Suljordet

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/6692 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.05.2018 50/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. TW Handel AS, org.nr. 920 662 439, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 som omsøkt ved Rema 1000 Suljordet ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2020.
     
  2. Formannskapet godkjenner Tore Wechsung og Wenche Jermstad Wechsung som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen.
     
  3. Skjenketider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig drikke gruppe 1 som nevnt i saksopplysninger.
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
TW Handel AS, org.nr. 920 662 439, søker på fastsatt skjema om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Suljordet.

De ønsker salg innenfor kommunens maksimaltid som er:
Ukens fem første hverdager (mandag-fredag)
Fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager
Fra kl. 08.00 til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften
Fra kl. 08.00 til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 30. april 2018 uttalt:
«Politiet har ingen anmerkninger.»

NAV Verdal har i brev datert 15. mai 2018 uttalt:
«NAV Verdal har ingen innvendinger mot at bevilling innvilges i henhold til søknad.»

Rådmannen tilrår ut i fra dette at TW Handel AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Suljordet, med styrer og stedfortreder som nevnt under rådmannens tilråding.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.05.2018 10:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS