Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.05.18- PS 51/18 Valg av nye varamedlemmer i innvandrerrådet

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4627 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.05.2018 51/18
Kommunestyre 28.05.2018 47/18

 

Rådmannens innstilling: 
Følgende oppnevnes som nye varamedlemmer i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019:

 1. Zeynab Khodadadi
 2. Abdel Moneim Dibo
 3. Reem Abdul Majed Alatasi
 4. Mehari Tsegay Berhane
   

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
4 av 5 oppnevnte varamedlemmer fra innvandrerne har flyttet fra kommunen, og er dermed ikke valgbar. Innvandrerrådet har i møte 19. april 2018 foreslått følgende nye varamedlemmer:

 1. Zeynab Khodadadi
 2. Abdel Moneim Dibo
 3. Reem Abdul Majed Alatasi
 4. Mehari Tsegay Berhane
   

Innvandrerrådet har i dag følgende medlemmer og varamedlemmer:

Rådets medlemmer i perioden 2015-2019:

 1. Emmanuel Glordy Bowah, leder
 2. Anne Segtnan, nestleder
 3. Ricardo Rugama,
 4. Ahmed Mohamed Mohyidin
 5. Nele Griet Verhoeve
 6. Fionna Leigh Gratton
   

Varamedlemmer:

 1. Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo
 2. John Hermann
 3. Marcin Piotrowski
   

Reglement for innvandrerrådet har bl.a. følgende bestemmelser:
Valgbar til innvandrerrådet er alle som har stemmerett ved lokalvalg.
4 av medlemmene (av totalt 6) skal velges blant kommunens innvandrere, 2 kvinner og 2 menn.
2 av disse medlemmene skal være fra landgruppe 1 (EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand) og 2 av medlemmene skal være fra landgruppe 2 (Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS).

Det samme bør også gjelde for varamedlemmene.

Vurdering:
Av de 4 som er foreslått er det 2 kvinner og 2 menn. Alle de foreslåtte er fra landgruppe 2. Det vil si at om innvandrerrådets forslag på nye varamedlemmer blir vedtatt så vil varamedlemmene i rådet være 1 fra landgruppe 1 og 4 fra landgruppe 2. Det optimale, og i henhold til reglementet, ville vært en jevn fordeling, men pr nå har ikke innvandrerrådet klart å rekruttere flere varamedlemmer fra landgruppe 1.

Rådmannen tilrår ut i fra dette at forslag på nye varamedlemmer i innvandrerrådet vedtas.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.05.2018 10:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS