Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.05.18- PS 52/18 Joachim Waade Nessemo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/7056 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.05.2018 52/18
Kommunestyre 28.05.2018 48/18

 

Rådmannens innstilling: 

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Joachim Waade Nessemo om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret for partiet Venstre for resten av valgperioden 2015-2019
  2. Varamedlemmer på Venstres liste i kommunestyret rykker opp i uforandret rekkefølge.
     

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Joachim W. Nessemo søker i epost datert 21. april 2018 om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret for partiet Venstre for resten av valgperioden. Søknaden er begrunnet med jobbsituasjon. Han har også opplyst at han flytter fra kommunen til høsten.

Joachim W. Nessemo er innvalgt som varamedlem i kommunestyret på Venstres liste.

Kommuneloven § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret for partiet Venstre imøtekommes.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.05.2018 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS