Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.05.18- PS 53/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 8.5.18

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.05.2018 53/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 08.05.18):

Høring Departement Frist
Høyring av forslag om endringar i reglane om lempning av krav som vart krevd inn av Skatteetaten  Finansdepartementet  22.06.2018
Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger  Kunnskapsdepartementet  01.08.2018
Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften  Finansdepartementet  02.08.2018
Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal  Helse- og omsorgsdepartementet  06.08.2018
Høring - Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas  Samferdselsdepartementet 15.08.2018
Høring – endringer i vegfraktloven – elektroniske fraktbrev  Justis- og beredskapsdepartementet  30.08.2018
Høring – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet Arbeids- og sosialdepartementet  03.09.2018

 
Vurdering:
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.05.2018 11:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS