Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.06.18- PS 62/18 Siam Takeaway AS - søknad om fast utvidelse av innendørs skjenkeareal og endring av skjenketid

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/6088 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.06.2018 62/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad fra Siam Takeaway AS om utvidelse av innendørs skjenkeareal imøtekommes.

Skjenketidene endres slik:

  • Man-tors fra kl. 12.00 til kl. 23.00.
  • Fre-lørd fra kl. 12.00 til. 01.00.
  • Søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.00
     

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Siam Takeaway AS søker i søknad datert 31.05.18 om fast utvidelse av innendørs skjenkeareal fra 30 m2 til 100 m2 – med til sammen ca 50 sitteplasser. Fra før har Siam Takeaway AS skjenkebevilling for øl og vin innendørs 25 m2 og utendørs ca 50 m2.

Det søkes også om endring av skjenketid slik:

  • Man-tors fra kl. 12.00 til kl. 23.00 (har nå fra kl. 14.00 til kl. 23.00).
  • Fre-lørd fra kl. 12.00 til. 01.00 (har nå fra kl. 14.00 til kl. 24.00).
  • Søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.00 (har nå fra kl. 14.00 til kl. 23.00).
     

Det er i søknaden søkt om skjenketid til kl. 22.00 man-tors og søndag, men det er bekreftet i telefon 04.06.18 at det er feil og at det er til kl. 23.00 som gjelder.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 04.06.18 uttalt følgende:
«Med hensyn til serveringstidspunktene og åpningstider anbefaler jeg at lokale forskrifter og praksis i kommunen følges. Politiet har ingen merknader til at det gis anledning til fast utvidelse av skjenkeareal.»

NAV Verdal har i brev datert 01.06.18 uttalt følgende:
«NAV Verdal har ingen innvendinger mot at søknaden innvilges.»

Ut i fra ovenstående vil rådmannen tilrå at søknaden om fast utvidelse av innendørs skjenkeareal innvilges som omsøkt, med samme vilkår som for gjeldende bevilling.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2018 12:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS