Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.06.18- PS 67/18 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2018

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/2160 - /XXXXXXXXXXX

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.06.2018 67/18

 

Ordførers forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.18.

Vedlegg:
Ensidighetsprotokoll – blir utdelt i møtet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Formannskapet oppnevnte i henhold til rådmannens lederavtale følgende til å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår i sitt møte 19. januar 2012:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Marit Voll
     

I år deltok ikke varaordfører ved fastsettelsen.

Formannskapet fastsetter rådmannens lønn gjennom å ta stilling til utlagte protokoll og ordfører tilrår med dette at formannskapet vedtar det framforhandlede resultatet.

Til opplysning vil saken bli behandlet i lukket møte, jfr. Kommunelovens § 31.3 der det står følgende:
"Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold."

Resultatet av forhandlingen vil være offentlig etter møtet.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2018 14:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS