Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 08.03.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        08.03.2018
Tid:           09:00. Møtet ble satt 10.50 og avsluttet 11.15. Arbeidsøkt økonomiplan fra kl. 12:00 – til kl. 14:50 
Til stede:  9 representanter. Tor Petter Abelsen fratrådte under arbeidsøkten, kl. 13.00.

  
Før formannskapets møte ble det avviklet eiermøte i Verdal Boligselskap AS. Kommunalt klageorgan ble avviklet før arbeidsøkt om økonomiplan.

Siste del av første bolk og tredje bolk i eiermøtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2, jfr forvaltningslovens § 13

  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/18 Godkjenning av møteprotokoll 16.02.2018 Protokoll
PS 24/18 Arbeidsøkt økonomiplan - Protokoll
PS 25/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 08.03.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 023/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.03.2018

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. februar og 26. februar 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Protokoll fra møte 16. februar og 26. februar 2018 godkjennes.
        
  
   

PS 024/18 Arbeidsøkt økonomiplan  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.03.2018

BEHANDLING:
Rådmann og økonomisjef Helge Holte orienterte og styrte arbeidsøkten.

    
  

PS 025/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.03.2018

BEHANDLING:  
Bjørn Stian Hojem stilte spørsmål om:
Kameraovervåkning Verdalsøra barne- og ungdomsskole.
Stått på siden skolebygget ble åpnet og har oppfattet at det er usikkerhet om det er omsøkt/klarert med Datatilsynet. Det kan tolkes slik at det som står der ikke er lovlig. Er overvåkning i dag innenfor det regelverket som gjelder og avklart med Datatilsynet bl.a. i forhold til personvernloven og ikke minst står de på konstant, i skolens kjernetid eller hele døgnet.? Er det kun uteområder eller er det også inne (slik at det fanger opp elevenes daglige gjøremål?)

Rådmannen svarte:
Dette er en dårlig sak for oss. 7 kamera; 3 er montert innomhus og 4 er utomhus. 6 ble montert når skolen ble bygd og 1 er ettermontert i 2013. Alle kamera er nå slått av. Opptak er til orientering gått inn på server på en maskin i et avlåst rom der kun vaktmester og rektor har tilgang. Poenget fra rådmann er at dette skal det meldes eller søkes om til Datatilsynet. Det må også diskuteres om det i hele tatt skal være overvåkning. Saken blir tatt på største alvor og vi jobber nå med å få klarhet i situasjonen og at den blir løst.

Formannskapet ber om en oppdatering på denne saken.

Rådmann orienterte om:

  • Avslutning arbeidsforhold ved Panzer.
  • Regionale næringsfondsmidler, 200.000 til hver kommune. Regionvis organisering.
  • Innkjøpssamarbeid, mandat for stort samarbeid besluttet
  • Møte med fylkeslegen 28.2, avslutning tilsynssaken i februar 2017
  • Arken, flytter til ØBH

Ordfører orienterte om:

  • Kommuner nord for oss har tatt kontakt med sikte på medlemskap i Midt-Trøndelag regionråd.

Spørsmål fra rådmann til formannskapet:
Salg av Volden skole – vedtak formulert bl.a. med at inventar selges. Før vi legger ut for salg - er det akseptabelt å ta ut utstyr som vi selv har bruk for i grunnskolen og utstyr som er spesialtilpasset elever?

Formannskapet svarte:
Det som er naturlig å ta med og som kommunen har bruk for kan hentes ut. 
 
  
  Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 14.05.2021 10:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS