Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.10.18 - PS 102/18 Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/9140 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.10.2018 102/18
Kommunestyre 29.10.2018  

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2019-2023.
 
Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 28.06.02 med senere endringer inneholder bl.a. følgende bestemmelse om:

Ǥ4.2 Stemmestyrer
Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre på minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.»

Rådmannen forslår at denne oppgaven som tidligere utføres av valgstyret.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.10.2018 11:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS