Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 08.11.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        08.11.2018
Tid:           09:00. Møtet startet kl. 13:50 (etter eiermøte VekstTorget og arbeidsmøte økonomiplan og budsjett). Slutt kl. 14:35.
Til stede:  9 representanter


Før formannskapet ble det avviklet eiermøte i VekstTorget AS og arbeidsmøte økonomiplan og budsjett.

 
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 108/18 Godkjenning av møteprotokoll 22.10.2018 Protokoll
PS 109/18 Søknad fra Nord-Trøndelag Krisesenter om midlertidige lån Saksframlegg Protokoll
PS 110/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 19.10.18 Saksframlegg Protokoll
PS 111/18 Orientering - Protokoll
PS 112/18 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2018  Saksframlegg Protokoll
PS 113/18 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2018  Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 08.11.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 108/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 22. oktober 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:
Protokoll fra møte 22. oktober 2018 godkjennes.
              
  
   

PD 109/18 Søknad fra Nord-Trøndelag Krisesenter om midlertidige lån  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2018

BEHANDLING:
Formannskapet behandlet saken i medhold av fullmakt etter kommunelovens § 13 – utvidet myndighet i hastesaker.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  
Søknad fra Nord-Trøndelag Krisesenter om midlertidig lån på kr 2.200.00 innvilges. Lånet hovedstol belastes med en rentesats på 2,35%.

     

PS 110/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 19.10.18  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse i følgende saker:

 
     

PS 111/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2018

BEHANDLING:      
Før møtet ble det avviklet arbeidsmøte om økonomiplan og budsjett.

Rådmannen orienterte om:

  • Godkjent innkjøpsavtaler – 4 nye som er opprettet i det nye samarbeidet som trer i kraft 1.1.19.
  • Ordfører og rådmann møte med biskop – tema prestegård. Videre arbeide med saken.
  • Ordfører og rådmann har vært i en klasse på Verdal videregående skole og holdt innlegg om politikk og menneskerettigheter. 

 
  
 

PS 112/18 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2018

BEHANDLING:      
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

Utvalgets innstilling ble utdelt.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Utviklingsstipend for ungdom 2018.
 
 

 

PS 113/18 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2018

BEHANDLING:      
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

Utvalgets innstilling ble utdelt.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2018.

 

 
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 26.01.2021 12:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS