Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.12.18 - PS 127/18 Grappa Bar - søknad om fast utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde underetasje

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/6343 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.12.2018 127/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Grappa Bar, org.nr. 919 020 601, innvilges som omsøkt utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde underetasje. Utvidelsen gjelder f.o.m 12. desember 2018.
For øvrig like vilkår som i gjeldende bevilling.
 
Vedlegg: 
Søknad vedlagt skisse.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Grappa Bar har i epost datert 9. november 2018 søkt om fast utvidelse av skjenkearealet til også å gjelde underetasjen. Det har også ved tidligere bevillinger med andre bevillingshavere, vært skjenkebevilling i underetasjen.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 13. november 2018 uttalt følgende:
«Lensmannen har ingen merknader til søknaden.»

NAV Verdal har i brev datert 27. november 2018 uttalt følgende:
«Nav Verdal har ingen innvendinger mot at søknaden innvilges.»

Lokalene som Grappa Bar disponerer består av underetasje, hovedetasje, og utendørs areal. Pr i dag har Grappa Bar skjenkebevilling i hovedetasje og på avgrenset område utendørs. Det har, som tidligere nevnt, vært skjenkebevilling i underetasjen tidligere også, da med andre drivere. Rådmannen har ingen merknader til søknaden, og tilrår at den innvilges som omsøkt.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.12.2018 07:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS