Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 90/19 Godtgjøring i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2999 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.08.2019 90/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen godtgjøring.
  2. For møter ellers i valgstyret ytes en godtgjøring på kr 400,- pr. møte.
  3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorptets medlemmer til kr 1.000,- pr person.
  4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyrets medlemmer og leder til kr 1000,- pr dag. Stemmestyrets leder og nestleder for også godtgjøring for opplæringsdag. For disse ytes i tillegg erstatning for tap i arbeidsinntekt i henhold til reglement.
  5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.
     

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Saken gjelder fastsettelse av godtgjøring til valgstyrets medlemmer for møter i valgstyret og fastsettelse av godtgjøring til tellemannskaper og stemmestyremedlemmer ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019.

Rådmannen vil tilrå at det for møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter ikke ytes særskilt godtgjøring. For møter ellers i valgstyret gis møtegodtgjøring på kr 400,- pr. møte. Videre vil rådmannen tilrå at godtgjøringen til tellemannskaper fastsettes til kr 1.000,- pr teller. Det samme beløp tilrås til medlemmer i stemmestyrene. For disse ytes i tillegg evt. erstatning for tap i arbeidsinntekt etter gjeldende regulativ.

Satsene er de samme som ved valget i 2017.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.08.2019 15:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS