Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 91/19 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2449 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.08.2019 91/19
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 
Ordfører gis fullmakt til å kalle inn representanter fra partier innvalgt i kommunestyret for perioden 2019-2023 for å konstituere valgnemnd.
 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret skal velge en mengde utvalg, styrer, råd og nemnder i sitt konstituerende møte 14. oktober og i kommunestyrets møte 28. oktober.

For at valgene i kommunestyret skal kunne gjennomføres effektivt er det nødvendig at de er forberedt av en valgnemnd. I en slik nemnd bør alle partier i kommunestyre være representert.

Nemnda, skal etter prinsippet om fordeling av kandidat er som forholdstallsvalg (kommunelovens § 38 any kommunelov § 7-7 avtalevalg), fremme forslag på medlemmer i de nemnder og utvalg som kommunestyret skal velge.

Nemnda har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men forbereder valg på vegne av kommunestyret.

Vurdering:
Da dette er nyttig å ha på plass før det konstituerende møte 14. oktober, tilrås det at ordfører får fullmakt til å kalle inn de partier som får plass i kommunestyret etter valget 9. september 2019 og konstituere disse i valgnemnd.

Dette er i henhold til eksisterende praksis gjennom mange valg.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.01.2021 12:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS