Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 92/19 Forskrift folkevalgtes godtgjøring mv. Verdal kommune valgperioden 2019-2023

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/942 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.08.2019 92/19
Kommunestyre 26.08.2019  

 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til forskrift folkevalgtes godtgjøring m.v. Verdal kommune for valgperioden 2019-2023 vedtas.
 
Vedlegg: 

  1. Forslag til forskrift fra nedsatt arbeidsutvalg.
  2. Sluttnotat fra nedsatt arbeidsutvalg.
  3. Samlet saksframstilling av formannskapssak 25/19.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Saken ble i formannskapets møte 14. mars 2019 utsatt, som sak 25/19, og det ble vedtatt følgende utsettelsesforslag:
«Det opprettes et arbeidsutvalg, bestående av en politiker fra hvert parti i kommunestyret, med varaordfører som leder. Utvalget utarbeider et forslag til politisk godtgjøring, organisering og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023. Sluttbehandles i kommunestyret i juni 2019.»

Arbeidsutvalget har i møter diskutert forslag til forskrift og politisk organisering og har utarbeidet forslag til forskrift gjeldende for perioden 2019-2023. Endringer i den nye forskriften i forhold til gammelt reglement er markert rødt. Når det gjelder politisk organisering foreslår utvalget at den blir som i inneværende periode.

I ny kommunelov kapittel 8 står det at folkevalgtes kompensasjon m.v. som ombudsmenn skal fastsettes i forskrifts form. Forslag til forskrift skal i henhold til forvaltningslovens § 37 2. ledd ut på høring før vedtak fattes. I henhold til § 37, 4. ledd c kan dette unnlates om det må anses som åpenbart unødvendig. Rådmann har vurdert det slik at det er de som skal vedta forskriften, som i hovedsak også blir berørt av forskriften, og at det i dette tilfellet må regnes som åpenbart unødvendig.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.02.2021 09:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS