Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 93/19 Delegeringsreglement Verdal kommune - endringer grunnet ny kommunelov

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2994 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.08.2019 93/19
Kommunestyre 26.08.2019  

 

Rådmannens innstilling: 
Delegeringsreglement Verdal kommune gjeldende fra konstituerende møte 14. oktober 2019 vedtas.
 
Vedlegg: 
Forslag til delegeringsreglement gjeldende fra konstituerende møte 14. oktober 2019.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Høsten 2019 trer store deler av den nye kommuneloven i kraft, deriblant det som gjelder folkevalgte og administrasjon. Dette medfører at vi må endre delegeringsreglementet gjeldende fra konstituerende møte i kommunestyret den 14. oktober 2019.

I vedlagte forslag til reglement er det foretatt endringer som gjelder ny kommunelov og disse er markert med rødt, i det store og hele er det mest paragrafer som er endret. Det er ikke foretatt andre endringer.

Kommunelovens § 5-14 sier at kommunestyret fastsetter reglement selv for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres innen 31. desember året etter at kommunestyret er konstituert. Dette arbeidet vil starte opp i 2020.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 08:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS