Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.08.19 - PS 94/19 Reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet - endret i hht ny kommunelov

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2988 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.08.2019 94/19
Kommunestyre 26.08.2019  

 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet gjeldende for valgperioden 2019-2023 vedtas.
 
Vedlegg: 

  1. Forslag til reglement for utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet - gjeldende fra konstituering 2019.
  2. Forslag til reglement for Verdal formannskap - gjeldende fra konstituering 2019
  3. Forslag til reglement for Verdal kommunestyre - gjeldende fra konstituering 2019
  4. Ny kommunelov
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Høsten 2019 trer store deler av den nye kommuneloven i kraft, deriblant kapitlene som gjelder folkevalgte, ordfører, valg til folkevalgte valgte organer, rettigheter og plikter for folkevalgte og saksbehandling i folkevalgte organer. Dette medfører at vi også må endre våre reglementer, gjeldende fra konstituerende møte i kommunestyret den 14. oktober 2019.

I vedlagte forslag til reglement er det foretatt endringer som gjelder ny kommunelov og disse er markert med rødt. Det er ikke foretatt andre endringer.

Når det gjelder endring på navn fra komite til utvalg, så er det en ny bestemmelse i lovens § 5-1 som sier at folkevalgte organer, bl.a. utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg skal ha navn som inkluderer den betegnelsen som er brukt om organet der.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.08.2019 17:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS