Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.09.17- PS 91/17 Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2017/4950 - /K54

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 19.09.2017 48/17
Formannskapet 21.09.2017 91/17

 

Komité plan og samfunn 19.09.17

Behandling legges fram i møte


Rådmannens innstilling:

Saken tas til orientering.   
 
Vedlegg: 
Skisseplan datert 04.07.17– Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Vuku sentrum blir jevnlig utsatt for oversvømmelser som følge av flom i Verdalselva. Siste store skadeflom var i januar/februar 2006. Oversvømmelsene i Vuku kan også ha en sammenheng med for liten flomavledningsnett på overvannsnett/eksisterende kulvert som leder sidebekken Ekerbekken forbi sentrumsområdet.

For å sikre Vuku sentrum mot flom planlegges flomsikringstiltak i form av bygging av en flomvoll langs elvebredden, i tillegg til kapasitetsøkning av en eksisterende kulvert som leder Ekerbekken forbi Vuku sentrum og ut i Verdalselva. Kulverten skal blant annet forlenges slik at utløpet ledes nedstrøms Østnesfossen der vannstanden ved flom er betydelig lavere. Det vil bli lagt opp til ett samarbeide mellom NVE og Verdal kommune slik at kommunens ledningsnett for overvann kan ledes i samme trace med utløp i fossen.

Foreslåtte tiltak vil sikre Vuku sentrum mot en flomepisode tilsvarende 200-årsflom i Verdalsvassdraget.

Vurdering:
Kommunen har vært i kontakt med NVE sin saksbehandler i prosjektet. Det vil med det første bli avholdt ett møte med NVE for utarbeidelse av avtale for utførelse av foreslåtte tiltak.

Avtale med forslag til finansiering vil bli framlagt for Verdal kommunestyre så snart den foreligger. Kommunal andel for utbedring av kommunalt overvannsnett vil bli foreslått finansiert over avløpsbudsjettet da dette er en naturlig del av dette.
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.09.2017 13:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS