Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.11.17- PS 128/17 1721 - 277/318/7 og 277/321/3 - Midt Norsk Betong AS - Feste av næringsareal Ørin Sør

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2013/6078 - /1721/277/318/3

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.11.2017 128/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Søknad fra Midt Norsk Betong AS om å feste industritomt (6 514 kvm) på Ørin sør,gnr.277/bnr.181/fnr.3 og gnr.277/bnr.321/fnr.2, imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.1.18.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (514 kr/kvm)
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
     

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Midt Norsk Betong As ønsker å utvide sin virksomhet, og feste også eiendommene 277/181/3 og 277/321/2. Arealet er vist på vedlagt kartskisse.

Midt Norsk Betong AS er også fester på eiendommer på andre siden av Venusvegen. De fester der 24,6 daa.

Prisen for festetomter ble regulert til 500 kr/kvm gjeldende fra 1.1.16. Med justering av konsumprisindeksen blir ny leiepris 514 kr/kvm.

Figur 1
 

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Ørin med arealformål industri/lager).

Rådmannen anbefaler at Midt Norsk Betong AS tilbys å feste arealer på Øring sør i henhold til søknad og standard festekontrakt for området.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 10:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS