Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 28.10.2015 - PS 102/15 Deltakelse i gjesteprogram under Olsok

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2015/6972 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.10.2015 102/15

 
Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS bevilges kr 50.000,- som støtte til gjesteprogram for Olsokdagene 2015.
  2. Støtten utbetales innenfor rammene av rådmannens driftsbudsjett. 
     

Vedlegg: 

  1. Søknad om delfinansiering fra SNK AS, datert 26. juni 2015  
  2. Fylkesrådets sak 129/15 om tilsvarende søknad til Nord-Trøndelag fylkeskommune
  3. Verdal formannskap, PS 74/14, bidrag til finansiering av lanseringsprogram under Olsok 2014
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Med årene har premieredagen for Spelet om Heilag Olav blitt anledning for å samle partnere og sentrale aktører for den videre utvikling av Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK). Dette gjelder både lokale, regionale og nasjonale nivå.

Det er vurdert som rett og viktig at Verdal kommune, og Nord-Trøndelag fylkeskommune som den andre eieren av kultursenteret, vises i forbindelse med dette arrangementet. I fjor ble Slagplan 2030 lansert i et åpent arrangement i borggården, og i år var kongehuset representert. Gjesteprogrammene i 2014 (som også var et lanseringsprogram for arbeidet mot 2030) og 2015 har således hatt særpreg ut over de tradisjonelle gjesteprogrammene.

I begge disse arrangementene har invitasjonen til gjester vært et samvirke mellom kommune, fylkeskommune og kultursenteret. Ordfører, Fylkesrådsleder og styreleder og direktør ved SNK har signert invitasjonene.

Vurdering:
Nord-Trøndelag fylkeskommune har besluttet å bevilge 65.000 kr som bidrag, jf vedlegg 2. Verdal kommune er anmodet om å bidra med kr 50.000,-, som er det samme beløp som ble gitt i 2014. Verdal kommune er eier av spelet, og det er viktig å være dette ansvaret bevisst – ikke minst når vi nå går mot 2030 og 1000-årsjubileum. Å bidra til gode rammer under gjesteprogram, som i 2014 og 2015, er en del av arbeidet med å løfte fram betydningen av Olsokdagene på Stiklestad og synliggjøre fokuset mot 2030.

Rådmannen går inn for at Verdal kommune bevilger kr 50.000,- til SNK som bidrag til finansiering av gjesteprogram ved Olsok 2015. Saken legges fram til behandling i formannskapet både for kunnskapens skyld, men også for beslutning, mens finansieringen gjøres innenfor ordinært driftsbudsjett. 

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.10.2015 09:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS