Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 29.06.2017

Ekstraordinært formannskapsmøte.

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 29.06.2017 
Tid           : 09:00 - 10:40
Til stede   : 9 representanter
 

Sakliste som PDF - rev. 28.06.17, lagt til 76/17  -  Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 76/17 Nytt aktivitetstilbud på Stekke - oppfølging av vedtak i k-sak 57/17 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 29.06.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Nei Berit Gustad Nessø møtte
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
Merknad

Kommentar til innkalling fra Karl Bernhard Hoel: Saksframlegg til saken kom veldig sent.

 

PS 076/17 Nytt aktivitetstilbud på Stekke - oppfølging av vedtak i k-sak 57/17  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.06.2017

BEHANDLING:

Følgende ble utdelt:

Brev datert 22.06.17 fra Mona Breding Lersveen PDF

Rådmann orienterte om saken.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

«Det settes inn tiltak for å bedre økonomien ved Stekke kafe i samarbeid med de som driver med sikte på å nå målet om å drive til selvkost. En forsøksperiode på to år vil vise om dette er mulig.»

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

Forslag fra SV – falt med 1 mot 7 stemmer.

Forslag til vedtak fra rådmann – vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Vurderingen om at Stekke kafe ikke kan sees på som drivverdig etter selvkostprinsippet tas til etterretning. 
  Til toppen av siden

Publisert: 23.06.2017 15:00 Sist endret: 29.06.2017 11:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS