Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Styringsruppemøte 28.10.2015

Til styringsgruppen i Verdal kommune (formannskapet, gruppeledere for parti i kommunestyret som ikke sitter i formannskapet, tillitsvalgte og representanter fra ungdomsrådet – se mandat)

De som ikke har mulighet til å møte melder dette til Line Therese Ertsås på epost lier@verdal.kommune.no eller på telefon 740 48257.

Vedlagt følger:

«Kommunereformen
Rapport felles utredning for kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa og Namdalseid»

Vi har brukt ressurser i fellesskap, hvorav to fra utviklingsstaben i Innherred samkommune, for å finne felles perspektiver og etablere kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunereformen. Utredningen er et grunnlag for den enkelte rådmann for å lage sak til egne kommunestyrer. Planen er at det skal skje i kommunene fram mot jul, slik at eventuelle forhandlinger mellom kommuner som beslutter det kan starte tidlig på nyåret.

Rådmenn i de aktuelle kommunene har utgjort styringsgruppe for arbeidet, og har møttes flere ganger i løpet av vår og sommer. Det er lagt vekt på å søke enkelhet og beslutningsrelevans. Gruppens mandat har ikke vært å gjøre vurdering av alternativene, det skal skje i den enkelte kommune, men bidra til at de rette momenter blir belyst.

Vedlagt rapporten, og her, er et kart med plott over helseinstitusjoner, skoler, rådhus mv i de aktuelle kommunene også.

Rapporten er et naturlig tema på første styringsgruppemøte. Jeg forbereder en liten presentasjon som innledning.

Det vil også bli en kort orientering om funn på ungdomskonferansene som er avviklet.

Jostein Grimstad
Rådmann

Publisert: 22.10.2015 12:49 Sist endret: 22.10.2015 12:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS