Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.04.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 27.04.2009
Tid           : 18:00
Til stede  : 33 representanter.
                   Jan Arne Solvang fikk permisjon under behandling av sak 32/09.
                   Til stede : 32 representanter

Sakliste som PDF - protokoll som PDF - Video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 32/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 33/09 Reguleringsplan for adkomstveg til Granvegen 36 m/fl

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 34/09 Innføring av gebyr for behandling av søknader om salg av fyrverkeri

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 35/09 Eierskapsmelding Verdal Kommune

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 36/09 Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole

Saksframlegg

Protokoll
PS 37/09 Orientering   Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.04.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei Forfall
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Nei Forfall
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei Forfall
Brit Kverkild DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Ja  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Nei Forfall
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei Forfall
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal  DNA Medlem Nei Forfall
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Bjarne Johannes Haugan DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei Forfall
Pål Sverre Fikse Pedersen SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Robert Eriksson FRP Medlem Nei Forfall
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei Forfall
Sverre Sundfær FRP Medlem Ja  
Kjell Hilmar Karlsson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Lars Gunnar Marken V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Varamedlem Ja Møtte for Robert Eriksson
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Knut Fortun
Karl Bernhard Hoel SP Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Bjørn Iversen
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjetil Aarstad

 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Konsulent  

 

I ordførers fravær tiltrådte varaordfører.
Som settevaraordfører ble enstemmig valgt : Anita Steinkjer

Teaterstudentene fra høgskoleutdanningen ved HINT hadde n oppvisning i starten av møtet.

Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer:  

PS 32/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2009

BEHANDLING:
Jan Arne Solvang fikk permisjon under behandling av denne saken.
Til stede: 32 representanter.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 30. mars 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. mars 2009 godkjennes. 

 

 

PS 33/09 Reguleringsplan for adkomstveg til Granvegen 36 m/fl

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2009

BEHANDLING:
Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for adkomstveg Granvegen 36 m/fl. sist revidert 01.04.2009.

 

 

PS 34/09 Innføring av gebyr for behandling av søknader om salg av fyrverkeri

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2009

BEHANDLING: 
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet. 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommunestyre vedtar å innføre gebyr for behandling av søknader om salg av fyrverkeri i klasse 2, 3 og 4. og kontroll/tilsyn med utsalgssteder.

 

 

 

PS 35/09 Eierskapsmelding Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2009

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. 

Saksopplysning:
Feil på side 11 i eierskapsmeldinga når det gjelder eierandel i Innherred Produkter. Vi står med en eierandel på 26,18 %  mens det rette tallet skal være 12,35 %.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Eierskapsmelding for Verdal kommune 2009 tas til orientering.

 

 

 

 

PS 36/09 Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2009

BEHANDLING:

Saksframlegg og formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Kommunalsjef oppvekst orienterte om saken og prosessen videre. Se orienteringen her.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 Saken tas til orientering.

 

 

PS 37/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2009

BEHANDLING:
Orientering om Innherred interkommunale legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune.

Rådmann orienterte om:

  • Svineinfluensa. Vi blir godt orientert fra folkehelseinstituttet og har lagt ut på nettet den informasjon vi har fått i tillegg til å ha besvart en del spørsmål fra fylkesmannen. Fra kommunens side vil vi følge de råd og pålegg vi får. Orientering til befolkningen skjer på kommunens hjemmeside.

Ordfører orienterte om:

  • Verdal Røde kors – natteravnvandring. Ønsker folkevalgte natt til 1. og 16. mai. Meldes til sekretariatet snarest.

  • Det har vært et møte med Mosvik kommune ad drøftinger om framtidige samarbeidskonsultasjoner. De er interessert i et tettere samarbeid med samkommunen. Konklusjon fra møtet: Mulig med samarbeid, men det krever mange avklaringer. Denne orienteringen er en varsling om at Mosvik kommune kommer med en søknad om samarbeid som vil bli lagt fram for politisk behandling så snart som mulig.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS