Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.06.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 30.06.2010
Tid           : 18:00 - 19:00 
Til stede  :  33 representanter. Knut Snorre Sandnes fratrådte som inhabil i sak nr. 63/10. Til stede 32 representanter.

 
Sakliste som PDF   -  protokoll som PDF   
Sakliste som Word  - protokoll som Word    - dette møtet ble ikke videofilmet

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 060/10 Godkjenning av møteprotokoll   Protokoll  
PS 061/10 Orientering   Protokoll  
PS 062/10 B-SAK: Tilsetting av rådmann i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll  
PS 063/10 Innløsning av aksjer i Verdal Boligselskap AS Saksframlegg Protokoll  

 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.06.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Knut Henrik Tveita DNA Medlem Nei  
Trine Synnøve Hallem DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Tove Strand Trana DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Kjetil Bakkan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brit Lisbeth Kverkild DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Jon Olav Skrove SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Sverre Sundfær FRP Medlem Nei  
Robert Eriksson FRP Medlem Ja  
Grete Borgen SV Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Lasse Hegge H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Leif Roger Kolberg FRP Varamedlem Ja Møtte for Sverre Sundfær
Berit Musum FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Kjetil Aarstad
Per Dyrnes DNA Varamedlem Ja Møtte for Knut Henrik Tveita
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
 
PS 060/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.06.2010

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 21. juni 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 21. juni 2010 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 061/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.06.2010

BEHANDLING:
Ingen orienteringer.   
 
 
 
 
 
PS 062/10 B-SAK: Tilsetting av rådmann i Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.06.2010
 

BEHANDLING:  
Sakspapir ble utdelt i møtet.

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3, jfr. offentleglovas § 25.

Ordfører orienterte om saken og prosessen.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:      
Jostein Grimstad ansettes i fast stilling som rådmann i Verdal kommune.
  
 
 
 
 
PS 063/10 Innløsning av aksjer i Verdal Boligselskap AS    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.06.2010
 

BEHANDLING:  
Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Knut Snorre Sandnes fratrådte som inhabil, sitter i styret i Innherred Boligbyggelag. Kommunestyret sluttet seg enstemmig dette. Til stede 32 representanter.
Tove Strand Trana og rådmann ba om å få behandlet sin habilitet. Sitter i styret i Innherred Boligselskap AS. Kommunestyret vedtok med 31 mot 1 stemme at begge er habil i denne saken. Til stede: 32 representanter

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:      

  1. I henhold til avtale datert 16.6. 2010 innløses 10 % av aksjene i Verdal boligselskap AS fra Innherred boligbyggelag AL til en pris på kr 500.000.
  2. Innløsningsbeløpet dekkes av kapitalfondet.

 
 
 
 
 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS