Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

2011.03.17 - temadag samhandlingsreformen

Kommunestyrene i Verdal og Levanger innkalles med dette til felles temadag "Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver" 17. mars 2011.

 • 12.00 – 13.00 Lunsj 
 • 13.00 – 13.05 Velkommen; «øvelsens hensikt» v/ordfører Bjørn Iversen 
 • 13.05 – 14.20 Samhandlingsreformen; utfordringsbildet og forslagene; v/Inger Mette Nilstad, seniorrådgiver Ressurssenter for omstilling i kommunene 
 • 14.20 – 15.15 Kunnskapsbasert folkehelsepolitikk v/Steinar Krokstad, førsteamanuensis og daglig leder HUNT forskningssenter 
 • 15.15 – 15.45 Pause
 • 15.45 – 17.00 Hva betyr forslagene i  samhandlingsreformen for Levanger og Verdal?
  Gruppearbeid:
  - kan vi møte utfordringene med dagens løsninger eller er det behov for å tenke annerledes? 
  -konsekvenser for politikk, organisasjon, styring/ledelse, faglig innhold mv
 • 17.00 – 17.25 Hvor står vi? Kort gjennomgang av status i Levanger og Verdal.
 • 17.25 – 17.55 Kan vi lære noe av svenskene? v/ Göran Hellmann, folkehelsepolitisk   strateg, Jämtlands läns landsting
 • 17.55 – 18.00 Avslutning, v/ordfører Robert Svarva 
Publisert: 28.02.2011 13:02 Sist endret: 13.12.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS