Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 02.04.13 - PS 21/13-Godkjenning av ny selskapsavtale IKA Trøndelag IKS

Saksbehandler : Eva Kristin Lian

Arkivref : 2006/3672

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet    
Kommunestyret 02.04.13  21/13

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune gir sin godkjenning av den nye selskapsavtalen.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ny selskapsavtale IKA Trøndelag IKS.

Saksopplysninger:
IKA Trøndelag (opprinnelig Regionalt arkiv for Inderøy, Steinkjer, Stjørdal og Levanger ble opprettet i 1987 som en interkommunal samordning jf. Kommunelovens §27).

Institusjonen ble 21.8.2000 omorganisert til et IKS med 10 eierkommuner. Ved representantskapsmøtet i 2001 var antall eierkommuner 24. Pr. 1.1.2013 har selskapet 42 eiere.

Agdenes og Frøya søker om å bli medlemskommuner.

Vurdering:
For kommunen vil utvidelsen av eiere bety at eierandelen i selskapet vil minske noe. Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, jfr. Selskapsavtalens § 9, siste ledd.

Kommunestyret gir sin tilslutning til godkjenning av den nye selskapsavtalen.
 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.03.2013 15:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS