Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 02.04.13 - PS 23/13-Årsmelding 2012 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/9423 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 02.04.13  23/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2012 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.

Vedlegg:
Årsmelding 2012.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I henhold til Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. §7 skal rådet hvert år legge fram melding arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Rådet har godkjent årsmeldingen.

Det vises for øvrig til vedlagte melding. 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 11:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS